UA-38867514-1
skip to main content
Douglas Burroughs Staff Photo

Class Schedule  

M - W - F Schedule

1st Period -(H) Physical Scienc 8:00 - 9:35

2nd Period - AP Biology 9:40 - 11:20

3rd Period - Planning 11:25 - 1:25

4th Period - (H) Physical Scienc 1:30 - 3:00 


T - Th Schedule

1st Period - (H) Physical Science  8:00 - 9:20

 2nd Period - AP Biology  9:25 - 10:45

TNN - 10:50 - 11:20

 3rd Period - Planning

 4th Period - (H) Physical Science  1:30 - 3:00